یکی از برندهای محصولات غذایی متعلق به شرکت “توسعه سرمایه امین زرفام” محصولات “برنج زرفام” است.

محصولات “برنج زرفام”  شامل اقلام زیر است:

• برنج اعلای هاشمی
• برنج ممتاز هاشمی
• برنج مطبخ هاشمی
• برنج مطبخ طارم
• برنج  قهوه ای
• برنج دودی
• آرد برنج
• سبوس برنج