رزین ونیل استر مخصوص فرایندهای تولیدی RTM با نام تجاری و برند “سایمیکس” متعلق به شرکت “توسعه فناوری کندوی زرفام”.