مجموعه محصولات ضدعفونی کننده و بهداشتی تحت نام تجاری و برند “هیپوپاک” متعلق به شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام. محصولات هیپوپاک شامل اقلام زیر است:
  • قرص ضدعفونی کننده آب آشامیدنی 1، 10 و 500 لیتری هیپوپاک
  • قرص ضد عفونی کننده میوه و سبزیجات هیپوپاک
  • قرص ضد عفونی کننده سطوح و کف هیپوپاک
  • قرص ضد عفونی کننده حوله ملحفه و البسه هیپوپاک
  • قرص ضد عفونی کننده و سفیدکننده وایتکس هیپوپاک
  • قرص ضد عفونی کننده بیمارستانی کلینیک و مراکز درمانی هیپوپاک