در هر سرمایه گذاری یا راه اندازی کسب و کار، نوشتن طرح توجیهی اقتصادی قبل از شروع به انجام پروژه بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به گزارشی که در آن همه ابعاد متفاوت اقتصادی یک کسب و کار در نظر گر فته می‌شود تا میزان سوددهی یا ضرر حاصل از پروژه مورد بررسی  قرار بگیرد، طرح توجیه اقتصادی گفته می‌شود. به عبارتی طرح توجیهی تجزیه و تحلیل شانس موفقیت و میزان امکان پذیری و ثمر بخشی یک پروژه یا کسب‌وکار است. برای این‌که سرمایه‌گذار بداند که سرمایه خود را در کجا قرار است به مصرف برساند و چه سودی از این کار برای او حاصل می‌شود، داشتن این طرح توجیهی الزامی است. یک کسب و کار موفق قبل از شروع به سرمایه‌گذاری، طرح توجیهی اقتصادی کار را میبایست تهیه و بررسی ‌نماید.

  • یک طرح توجیهی کارآمد به طور عمده موارد ذیل را مورد مطالعه  قرار میدهد:
  • بررسی های مالی (سرمایه اولیه، سرمایه درگردش و…)
  • تجزیه تحلیل بازار محصول یا خدمت (حجم بازار، تجزیه تحلیل رقبا،…)
  • توجیه پذیری پروژه (زمان برگشت سرمایه، نرخ سود داخلی و…)

این مطالعات به طور معمول توسط شخص سومی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد چراکه در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ممکن است به شکلی ‏خوش‌بینانه، فقط روی مزیت‌ها یا نقاط مثبت متمرکز شوند. یکی از خدمات شرکت “توسعه سرمایه امین زرفام” انجام مطالعات امکان‌سنجی تخصصی و تهیه طرح‌های توجیهی اقتصادی با مورد سنجش قراردادن تمام جوانب ‏مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایه‌گذاری میباشد. این خدمت به سهولت در دسترس کلیه شرکت های تابعه هلدینگ و سایر مشتریان قراردارد.