تامین اعتبارات سرمایه گذاری عبارت است از فرآیند تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های تجاری یک کسب و کار. تامین مالی به دو طریق اصلی انجام می‌شود که شامل:

  1. حقوق صاحبان سهام (سرمایه)
  2. ایجاد بدهی ( استقراض )
  3. تامین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه

1-تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام (سرمایه)

حقوق صاحبان سهام یا همان حق مالکیت شرکت‌ها یکی از منابع اصلی تامین مالی است. درواقع در زمان تاسیس هر بنگاه اقتصادی، آورده نقدی موسسان، اولین منبع تامین مالی شرکت خواهد بود. موسسان در زمان تاسیس شرکت مبلغی را به عنوان سرمایه در اختیار شرکت می‌گذارند و در ازای آن به نسبت سهم الشرکه خود در سود و زیان شرکت شریک شده و در تصمیمات آن حق رای به دست می‌آورند. مالکان یک شرکت می‌توانند با واگذاری بخشی از حق مالکیت خود اقدام به تامین مالی کنند. این شیوه در مقایسه با استقراض (ایجاد بدهی) مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

2-تامین مالی از طریق ایجاد بدهی (استقراض)

بدهی یکی از دو منبع اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. مدیران شرکت‌ها می‌توانند از طریق استقراض و دریافت وام، میزان منابع مالی تحت اختیار شرکت برای عملیات تجاری را افزایش دهند. تامین مالی از طریق بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام مزایا و معایبی دارد که به آن خواهیم پرداخت.

3-تامین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه

تامین مالی شرکت‌ها، صرف نظر از اینکه مبتنی بر بدهی یا سرمایه باشد می‌تواند از طریق بازارهای مالی انجام شود. اساسا هدف اصلی از وجود بازار پول و بازار سرمایه کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

3-1- تامین مالی از بازار پول:

این بازار، بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایی‌های نقدی جانشین نزدیک پول (اوراق خزانه و گواهی سپرده نقدی) است که سررسیدی کمتر از یک سال دارند. هم‌چنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت نام برد، که اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی بالا از جمله ویژگی‌های آن هستند. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت حجم نقدینگی در اختیار خود را به میزان مطلوب برسانند. از ابزارهای این بازار می‌توان به اسناد خزانه، گواهی سپرده بانکی، اوراق بدهی و… اشاره کرد. بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با انتشار اوراق قرضه در این بازار اقدام به جذب نقدینگی برای پیشبرد اهداف تجاری شرکت کنند که در حقیقت نوعی افزایش بدهی است.

3-2- بازار سرمایه:

بازاری است که ابزارهای مالی بلند‌مدت با سررسید بیش از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید در آن مورد معامله قرار می‌گیرد. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است. سهام (عادی و ممتاز)، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و… از ابزارهای تامین مالی مورد استفاده در این بازار هستند. لازم به ذکر است که حیطه فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه، تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه است.

در نمودار زیر روش‌های تامین مالی به تفکیک ارائه شده است:

  • افزایش سرمایه
  • ادغام و تملیک
  • صندوق جسورانه
  • صندوق پروژه
  • تامین از طریق تسهیلات
  • تامین از طریق تنزیل دریافتنی ها
  • تامین از طریق اعتبار

تصمیمات مربوط به تامین مالی شرکت‌ها، یکی از مهمترین تصمیماتی است که مدیران واحدهای کسب و کار اتخاذ می‌کنند. این نوع تصمیم‌گیری‌ها مربوط به ساختار سرمایه و تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی است. شرکت ” توسعه سرمایه امین زرفام ” به عنوان مشاوری امانتدار و مطمین شما را در تامین بهترین شیوه تامین منایع مالیتان همراهی خواهد نمود.